FELSEFE

İnsanların yaşadıkları mamur çevre, toplumların karakterini yansıtır ve mimarlık bunu belirleyen disiplinlerin başında gelir. Bu bilinç, önce müşterilerimize sonra da kamuya karşı olan sorumluluğumuzu tanımlar.

Tasarım sürecimiz müşterilerimizin proje vizyonunu dinlemekle başlar. Bu vizyonun kavramsal olarak netleşip fiziksel bir yapı olarak kristalize olmasını sağlamak mimar olarak en önemli katkımızdır. Müşteri memnuniyeti ve yüksek hizmet standardı bu sürecin her zaman göz önünde bulundurduğumuz kriterindendir.

Sürdürülebilir mimari uygulamalar, sonradan eklemlenen sistemler olarak değil, tasarım sürecine entegre olmuş prensipler olarak ele alınmaktadır.

Çevresine duyarli, anlaşilir bir şemasi olan, oranlari düzgün, yüksek estetik degere sahip, yerinin ve zamanının ruhunu yansıtan binalar yapmak her bir projemiz icin geçerli bir hedeftir.